Les fonts

Fonts per a un terra de secà i marinada

Tot i que, des de sempre, Fulleda és i ha estat terra de secà (de secà i de marinada!), també és cert que som poble de fonts, potser discretes i que de tant en tant s’estronquen, sí, però fonts al cap i a la fi.

Tenim la Font Vella, que abans es coneixia senzillament com la Font o bé la font de la Vila o del Poble o, fins i tot, la Font Major, construïda tal com és avui dia cap allà el 1779 i encarregada de proveir d’aigua la població fins a mitjans del segle passat. Quan es va aconseguir portar el líquid element fins al nucli urbà, s’estalviava -sobretot a les dones- el fet d’haver d’anar a buscar-la resseguint un camí molt dolent, que es distribuïa per les fonts la Bassa i de la Plaça.

Les Ventoses són un naixement d’aigua (a la partida que porta el mateix nom) amb tres piques, dues de les quals s’usaven abans per abeurar els animals mentre que la més petita servia per a les persones, i una bassa que s’ha utilitzat per a proveir d’aigua les botes d’ensulfatar. La gent del poble i dels voltants creu que aquesta aigua és bona per a les malalties de la pell.

Fulleda Turisme Les fonts

Més avall tenim la font de la Marieta, documentada ja des del segle XVI, al límit amb l’Espluga Calba i que dóna nom a una partida. Qui sap si el nom està relacionat amb una antiga propietària, la Marieta (que alguns volen veure representada en una pedra propera a la font) o amb una paraula àrab que vol dir “prat”.

La font d’en Salat es troba al límit amb el terme de Tarrés i es creu que hi és des d’abans del segle XVI,  també dóna nom a una partida del nostre terme. És un lloc agradable on tradicionalment s’hi ha fet dinars familiars o de colles.

També tenim la font d’en Jover, que consisteix en un clot al principi de l’actual costa la Cirera i que ja existia al segle XVI. La font d’en Solà, que no ve de ningú que es digués Solà sinó que es diu així perquè es troba a la part solana del fondo de l’Aubreda. I d’altres, encara més humils, a vegades simples clots com la font del Campana, la font d’en Cinto, la font dels Cultiots, la font del Gravat, la font del Nofre, la fonteta del Po, la font del Prim, la font del Ramonet, la font d’en Sabater, la font del Torrat.

Full informatiu fonts

Leave a Reply