Les piscines

Les piscines, cloració salina

Amb l’arribada de l’estiu, les piscines de Fulleda es converteixen en un dels punts neuràlgics de la població local i forana. A banda de les prestacions lúdiques i esportives, la piscina de Fulleda destaca pel sistema avançat de filtració i cloració salina.

L’electròlisi consisteix en una cèl·lula instal·lada al circuit de retorn, que conté els elèctrodes que generen un feble corrent elèctric. Aquesta petita descàrrega fa que, en passar l’aigua lleugerament salada (4gr/l) entre els elèctrodes, fabriquin clor. Amb la cloració salina es tracta de fabricar, a la piscina i en funció de les necessitats de cada moment, el clor necessari per a la desinfecció a partir d’una solució salina d’aigua, aportada prèviament en el vas de la piscina.

Turisme Fulleda Piscines aigua salada 3

Quins avantatges ofereix?

  1. Aigua més sana:

Des de sempre les aigües salobres són antisèptiques, usades sobretot per al tractament de malalties en ulls, pell i nas.

Les cloramines, que produeixen les irritacions a la pell i als ulls, s’eliminen.

L’aigua salada proporciona un bronzejat més bell i natural perquè conté iode entre les seues propietats, protegeix els cabells i no destenyeix els vestits de bany.

S’aconsegueix una desinfecció més eficient gràcies a l’acció combinada del clor i els altres agents que es generen durant l’electròlisi (oxigen i ozó) i la pròpia oxidació sobre els elèctrodes de la matèria orgànica present en l’aigua, evitant la formació d’algues i bacteris.

Elimina la incorporació excessiva d’àcid isocianúric, present al clor en pols i en pastilles.

Aconsegueix millors sensacions. El cos humà està format per aigua salada i la concentració comuna de sal al cos és de 0,9% del pes per volum, cosa que equival a 9.000 ppm. Com més propera és la concentració de sal a l’aigua de la piscina respecte de la concentració de sal en el nostre cos, més gran és el confort que aporta l’aigua. A més a més, com que l’aigua conté sal, es redueix la pressió osmòtica suportada per les cèl·lules de la pell en una aigua no excessivament salada, evitant la formació d’arrugues.

  1. Sistema més segur:

S’evita els riscos del transport, la manipulació i la dosificació del clor, un compost d’alta toxicitat. Els sistemes d’electròlisi salina no necessiten emmagatzemar, manipular ni dosificar cap compost químic. Això elimina l’ambient corrosiu típic de les sales de depuradores.

 

Leave a Reply